is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

758 17 JULY 1799.

Overweegende, dat door het Roomsch Catholyk Kerkgenootfchap, als beftaande uit verre het grootfte sanral Leden, en mitsdien de meeiderheid van Zielen in den Dorpe Hilvarenbeek uitmakende, de Ke;k en het Pastoryhuis aldaar wel en wettig zyn genaast,

Oveiweegende, dat in het Plan van Schikking,door het Plaatfelyk Beftuur van Hilvarenbeek geformeerd, en aan die respeeïive Kerkgenoorfchappen ter examinatie aangeboden, even min als in het voorgeftelde, door Gecommitteerden van de Roomsch Cathoiyke Gemeente, opzichtelyk den Termyn van betaaling tn het doen van afrtand van opgemelde Gebouwen, niets esfentiëels wordt gevonden,daq ftrydig zoude zyn mee de Staatstegeling, of met de deswegens geëmaneerde Publicatien, en de bedenkingen van oei: Hervormd Ktrkgenooifchap, tegen voorfz- Plan van Schikking ingebragt, \ eenzins van dien aart of van dat gewigt zyn, dat hetzelve uit dien hoofde zoude worden afgekeurd,

Befluit;

Dat het Plaatfelyk Kerkgebouw der voormaals heerfchende Kerk, in den Dorpe Hilvarenbeek, Departen:ent den Dommel, gelyk mede het Pastoryhuis aldaar, door het Roomsch-Catholyk Kerkgenootfchap ais de meerderheid van Zielen uitmaakende,ingevolge het zesde additioneel Articul tot de Acte van Staatsregeling, wel en wettig zyn genaast, en dat mitsdien hetzelve Kerkgebouw en Pastoryhuis, in eigendom overgaan, en ten allen tyde verblyven zullen onder de beheering en het fpeciaal onderhoud van voornoemd Roomsch Catholyk Kerkgenootfchap, alles op den voet, als by evengemelde zesde additjoneele Articul is

vast-