is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Hét Corps Mineurs en Sappeurs zal gecompofeerd zyn uit «vee Cörnpkgriièn; De Staf van hetzelve zal bëftaah uit

Da'ag«, 's Jaars.

i Lt. Coionel . . fo 6 6 ƒ3401 6 14,

i Qüartiermeeftéé . 1 13 o 602 5 o

1 Adjudant . . 1 13 o 602 5 o

1 Chirurgyn . . 1 7 7 500'! 14: 11',

4 De Staf . . ƒ5106 11 9

En iedere Compagnie uit

voor Équipement

Daags. 'sjaars. Total. k 14 ft.'sweeks:

i Eerfte Capitein . ƒ6 17 o f2500 5 0 ƒ 2500 5 o

1 Tweede Capitein . 3 5 14 1202 4 6 1202 4 6

2 Lieutenants . 212 750 10 10 1501 1 4 1 Onder Lieutenant . 113 o 602 5 0 60a 5 o

f Eerfte Sergeant . . 100 365 o o 365 o 0 ƒ 36 8 d

4 Sergeanten . . o 17 o 310 5 o 1241 o o 145 12 0

i Corp jraal Fourier . o 13 o 237 5 o 237 50 36 8 o

6 Corporaals ^..090 164 5 0 985 10 o 218 8 o

40 Mineurs ert Sappeurs oj 7 o 127 15 o 5110 o 0 1456 0 ö

1 Tambour . .070 127 15 o 127 15 o 36 8 o

10 Metzelaars . . 070 127 15 j 0 .277 10 0 364 0 o

6 Timmerlieden . . 070 127 15 0 766 10 o 218 8 o

4 Steenhouwers ..070 127 15 0 511 o o .45 12 o

1 Smit . . . 070 127 15 0 127 15 0 36 8 o

79 Total een Compagnie .... . ƒ 16555 0 10 ƒ 2693 12 o

2 Compagniën. j

158 Total twee Compagniën . . . . . ƒ 33110 1 4 ƒ 5387 4 0

4 De Staf ..... , . 51C6 11 9

162 Total van hec Corps ... . ƒ 38216 12 13 ƒ 5387 4 o'

De