is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

De Compagnie Pontonniers zal zaamgefteid zyn uit

voor Équipement

ieder Daags. 'sjaars. Total'sjaars. a 1611.'sweeks*

ï Capitein . . ƒ6 17 o ƒ2500 5 0 ƒ 2500 5 0

1 Lieutenant ..212 75° 1° 10 750 10 10

1 Onder Lieutenant . 1 13 o 602 5 0 602 5 0

1 Sergeant Major . 100 3Ó5 0 o 365 0 0 ƒ 41 12 0

2 Sergeanten . . o 17 o 310 5 o 620 10 0 83 4 0 1 Corporaal Fourier . c 13 ' 0 237 5 o 237 5 0 41 12 0 4 C/orporaals , .090 164 5 o 657 0 0 166 8 0 i Blikilager . o 8 0 146 0 o 146 0 0 41 12 ] 0 1 Smit . ..080 146 0 o 146 00. 41 12 ö

1 'Wielemaker . c 8 o 146 o o 146 00 41 12 0

3 Timmerlieden ..080 146 o o 438 0 0 124 16 0

2 Tambours . .070 127 15 0 255 10 0 83 4 0 _o Pontonniers . . 070 127 15 0 5110 o 0 1664 o o '1 Chirurgyn . . 120 401 10 o 401 10 0

60 Total ... ƒ 12375 15 10 ƒ 2329 12 o

Het Corps de Genie zal beftaan uit

ieder Daags. 'sjaars. Total 'sjaars.

i Directeur Generaal . ƒ19 "3 9 /?ooo o 5 f 7000 0 5

3 Coionel Directeurs . n 15 10 4300 3 2 12900 9 6

3 Lt. Col. Directeurs . 8 15 6 3200 11 14 9Ó01 15 10

6 Lt. Col. Ingenieurs . 6 17 o 25°o 5 0 15001 10 o

22 Capiteius . 5 9 10 2000 13 2 44014 8 12

24 Lieutenants . . 2 14- 13 1000 6 9 24007 17 8

ao Lxtraord. Lieutenants 1 12 15 601 2 3 12022 3 ia

79 Total. j ƒ124548 5 | 5

Het Bureau van Gezondheid zal beftaan uit drie Leden en een Secretaris , en geadfifteerd worden door een Apoihecar of Magazyn-Meester.

De twee oudfte Leden zullen genieten 'sjaars ƒ2000:0:0 4 . . ƒ4000- o- 0

Het derde of jongfte Lid ...... . 1600- 0- o

De Secretaris ..... .... 1200- 0- o

De Magazyn-Meester ~ * . s . . . . . - . 1400- 0- 0

ƒ 8200- 0- 0

De vier Chirurgyn Majors, die tevens Cbirurgyn-Majors Van Brigade zyn, met rang van Capitein , zullen, wanneer zy in laatstgemelde qualiteit te Velde, of wanneer de Troupes en Corps d'Armée vergaderd zyn, fungeeren, boven hun gewoon Traelemcnt genieten vyf en twintig Gulden 'smaands.

Het,