is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o8 V OCTOBER 1790,

T

JU, gelezen eene Mfsfiye van het Uitvoerend Betvin.il êet Bataaffche Republiek* gefchreeven alhier op gisteren, daaiby , betreklyk een aftogt derEngelfche en liusSfche Tsoupes, overleggende Copie der Articulen eener geratificeerde Capitulatie, deswegens aangedaan, tusfehen den Generaal en Chef Brune, comïnandeerende de Bataaffche en Franfche Legers teü* eenre,en den Herrotj; van Torck, commandeerende de gecombineerde Engelfche en Rusfifche Troupes, teir andere zyde; volgende dezelve Misfive en Articulen van Capitulatie hierna geïnfereerd* ,■

CELYKMEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP;

Jn den. Haag den 20. Otlober 1799. Het vyfde jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Uitvoerend Bewind van Bataaffche Republiek, aan

Het Vertegenwoordigend Li. chaam des Bataaffchen Volks.

BURGERS REPRESENTANTEN!

Xoo pp het oogenblik ontfangen wy de tusfehen den Gelict&al en Chef der Bjtfaafiche en Franfche Armée ter te, re ,en (fe" Hertog van lorek, commandeerenden Generaal cki E.igeiiehï ereTvtitrfilche Legers getroffene Conventie ,

•'v . • 'ÏK>-