is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7a 7 JANUARY 1S00.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste, in originali, te zenden aan het Uitvoerend Bewind, om te Icrekken tot deszelfs informatie.

Is geleezen de Requeste van Cornelis Stol, Helbardier van de Hooge Vierfchaar van Rhynland', met allegatie van redenen verzoekende, permisfie om al nog in het Stemregister ce mogen worden ingefchreeven.

En gedecreteerd, den Suppliant met deszelfs verzoek ce renvoyeeren, aan het Gemeente Beftuur zyaer Woonplaats.

Is geleezen de Requeste van Joliannes Jacobus van den Bergh, oud 31 Jaaren,en Maria EHfabeth Aerts, oud 23 Jaaren, beiden woonende te Rotterdam, daar by derzelver wederzydfche genegenheid te kennen geevende, om met eikanderen een wettig Huwelyk aan te gaan, en voorts, uit hoofde de eerscgem. Supplianc is geciouwd geweesc mee de Zuscer van de cweede gem. Suppliance, verzoekende dispenfacie van het daaromtrentexteerend verbod, begreepen in de politieke Ordonnantie van de voormaalige Staaten van Holland, van den 1 April 1580, ten einde zy Supplianten derzelver voorgenomen Huwelyk zouden kunnen voltrekken.

En gedecreteerd, voorfz. Requeste en Bylage, in originali, te zenden aan Prtefident en Raaden in den Hove van Justitie , over de voormaalige Gewesten Holland en Zeeland, om, mee terugzending derzelven, daaromtrent der Vergadering te dienen van beriebc. (zonder refumtie.)

Is geleezen de Requesce van Javobus'lt Hooft, thans woonende te Amflerdam , daarby mee allegatie van

re-