Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioi >

fluuren derzelver Credentiaalen, binnen vier dagen na de gedaane keuze toezenden; deeze zullen die door eene Commisfie uit hun midden, zo omtrent de form ais omtrent de keuze doen beöordeelen, en in ordre bevonden wordende, vifeeren.

De Leden voor de Gemeente Beftuuren zullen by de Zittingnemiug hun Credentiaal vertoonen, en ter regiftratie overgeeven.

De Gevolmagtigden zullen huu Credentiaal in de eerfte byëenkomst met het Gemeente Beftuur vertoonen , en daar van aantekening gedaan worden.

G 5

By-

Sluiten