Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7Scr 18 FEBRUARY 1800.

den aan de Tweede Kamer, met en benevens voorfz. Misfive en Requeste in originali.

By refumtie gedelibereerd zynde, over eene Misfive-. van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier'den 6 February 11. fub No. 42-50. en den 11 daar aan volgende, ter deezer Vergadering geleezen; houdende, in gevolge van, en ter voldoeninge aan het Decreet, van den 16 January te vooren , deszelfs eonfideratien en advis, op de Requeste van T. F. van Eymeren, woonende te Straaten onder Oirfchot, in het Departement de Dommel, daar by.in zyne, ten Requeste gemelde qualiteit, verzogt hebbende, wegens het niet op zyn tyd voldoen van de twee eerfte Termynen der op den 30 November 1798. gearresteerde Geldheffing , te mogen worden fgeiibereerd van de pcenaliteit, deezes aangaande bepaald.

En de tweede en derde Leezing van voorfz. Mis=>' five op den 14 deezer, en heden gefchied zynde, heeft de Vergadering zich niet conformeerende met Het- favorable advis, door het Uitvoerend Bewind, ter zaake voorfz. gefuppediteerd ,*- gedecreteerd, het verzoek, by de voorfz. Requeste gedaan, zo als het zelve is liggende, midsdeezente declineeren en te wyzen van de hand.

Zullende hier van, by Extract deezes, worden kennis gegeeven aan het'voorn. Bewind.

By refumtie gedelibereerd zynde, over eene Misfive van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek^ gefchreeven alhier den 3 February ). L fub. No. 9-31., en den 11 daar aan volgende ter deezer Vergadering geleezen, houdende, ».5 - ~ - -> •■ - . - jjt:

Sluiten