Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

A. Ü

Staat der Penningen, welke, tot en met ultimo February 1800, zyn gedepêcheert op de onderfcheidene respeêfen der Algemeene begrooting yan Staatsbehoeftens voor de Bataaffche Republiek, over den Jaare 1799.

1. Summa Algemeen

; Beltuur ƒ 891,339-11-?

a. Buiten-

landfche Betrekkingen . - 396,302-10®

3. Defenfie

te Water - 8,923,464- 4-S

4. 1 Defenlïe

te Lande - *5,84Q,l25-i$;i£

5. —■ Agent-

lchap van

Finantiën - 64,449-19-0

6. Utf. van

Justitie - 27,276- 6-?

7. r— der Po¬

litie en Wa-

terftaat - 973Al°-I3-I5

Transporteere ƒ37* i25,369--o-3*;

Sluiten