Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 14 )

welke het Lid, waar voor hy optreed, in het Gemeente Beduur zoude mce'.en zitten.

Geen der Plaatsvervangers worden opgeroepen , indien de te vervullen tyd van het Lid , waar voor de vacature' valt niet langer "is dan drie maanden; blyvende in dat ge-, val de vacature onvervuld tot de eerstvolgende verkiezing.., Voor de Gevolmagtigden worden in geencrleye gevallen Plaatsvervangers benoemd, en by vacatures, geduurende het jaar waar over de verkiezing loopt, geene andere gekoozen.

Art. 40.

Ingeval dat eenig verfchil over het een of ander Art. van dit Rèfflement zoude mogen ontdaan , zal het Departementaal Befluur waar onder de Gemeente behoord, daar over uitfpraak doen.

En zal extract deezes aan het Uitvoerend Bewind worden gezonden tot informatie en naricht, en om daar aan de nodige publiciteit te geeven. ,

Voorts zal dit Befluit ter bekrachtiging aan de Tweede Kamer worden gezande», met en benevens het in deezen uitgebragt Rapport, in originali.

T. F. LEEMANS. P. de SONNAVILLE. P. de KANTER. AV. DOELEMAN. C. SCHEFFER. H. VERHEES. L. KNIPHORST. T. F. SCHELTS.

Sluiten