is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'4 AUGUSTUS iSoö. gg z

■ ten vyfden: dat van den n. Augustus laatstleden, (bekrachtigt den ra. daaraanvolgende, £2' 5f* noodzaaklykheid) waarby aaS en Changuion , permisfie is verleend, tot den Ukvoe* in drverfe partyen van aoo.ooa. Ryksdaalders, naaf

£* En' ' £S,'lyn en dö HaVenS in de °^

Ten zesden; dat van den i r. Augustus laatstleden, (bekrachagt den 12. daaaaan vozende, met meH'd de_ noodzaaklykheid) waarby het Uitvoerend Bewind word geauthorifeerd, om de noodige t<fefor£ ffling te verieenen, tot den Inmarsch binnen dkfc* refidcntie van eenige Franfche Troupes

En zyn voorfchreeve Decreecen aankomen vööf Notificatie, zullende dezelve ter Sécretarye deezer Vergadering worden gedeponeerd.

Jr SS^tt*^ van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, gefchreeven alhier deri den n, deezer, fub H • daafctt* J ^

h -.r ra* , 'r ' öaaröy» ten gevö rfé

van het Decreet van den 9. July laatstleden ondeV zekere bepaalden, favorabel advifeerende'öp de ■Requeste van Abraham Walraat, Oud-Secretaris• Van de Kamer van Financie des vorirmaaligeri Qi

^e verplichting, om al nog in zyn iagtirf jaarigen Ouderdom te worden Stemgerechtigd Burg r, % AftriMb oP de Financiële Commisfi/de Jevve^ Quarders van Zutphen, om het aan hem jaar!vkg toegelegd Penfioen van ƒ600.,- Zö wel het ft*fr«S Icheenen, als nog te verfchynen ,• enkel op vertdOr? eener Atteflatie de vita, uittebetaa'en.

En is goedgevondenen verslaan, de ivtëètëUèÈU Tri