is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 77 >

wordt in het midden der Corfo herhaald, en bij de Obelisk voor het laatst beandwoord. In dezen oogenblik verlaaten de wachten hunnen post; de

koetfen houden de orde niet meer. — Wij zeiden

reeds, dat de aanbreekende nacht de gewoone zon-en feestdaagfche fpeelvaart doet eindigen, terwijl het eene algemeene overeenkomst is, om , zoodra het Ave Maria geluid wordt, zich het recht aan te maatigen, van te wenden en te keeren, werwaards men wil; wanneer men dit in aanmerking neemt, en dan op de Corfo te rug ziet, welke nu weder, als 't ware, met menfchen overftroomd is, fchijnt het billijk te zijn, dat elke equipage de naaste ftraat de beste infla en afrijde; dan, op het gegeeven teken, wenden en keeren de wagens herwaards en derwaards, belemmeren en verwarren het voetvolk, en terwijl het dezen belieft op-, den anderen af-terijden, fchuiven zij zoo vast in één, dat ook de verftandiglte, welke op zijn plaats ftaan bleef, onwrikbaar vastgedrongen wordt.

Indien nu een terugkeerend paard zulk een vastgefohoovenhoop aantreft, klimmen het verdriet, gevaar en onheil aan alle zijden, en men denke dan dit gewoel en allarm na. Ondertusfchen ontwikkelt deze verwarring, fchoon fpade, echter doorgaands vrij gelukkig. De nacht is daar, en elk wenscht zich met den oogenblik van rust — geluk.

TOONEEL.

Alle gezichts-masken worden in dezen oogenblik afgelegd, en een groot gedeelte des volks fpoedt zich naar i het tooneel. Alleen in de Loges ziet men nog Tabbaro's '' en gemaskerde^ Dames; de ganfche Parterre is in burger-

dragc.