is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< H3 >

MENGELWERK.

r.

LEUCIPPUS.

De beminnenswaardige en deugdzaame calaïs wa.s de lieveling van Athenen. Men zag bem, uit hoofde van zijn verftand en fchoonheid, voor een zoon der goden aan. De ongelukkige kwam nimmer ongetroost van hem terug. Wanneer hij de ftraaten van Athenen betrad, zegende hem de grijsaart. de vader wees, met aandoening, hem zijnen zoon en zeide: „ mijn zoon, indien gij de gunst der Goden zoekt te verwerven, zoo volg dezen weldaadigen fterveling na. De tedere moeder drukte haare dochter aan heuren boezem, en wenschte haar een zoo deugdzaamen gemaal, als calaïs.

Een jeugdig meisjen, de fchoone euphrosine, anders zoo onverfchillig omtrend alle de liefkoozingen der jongelingen, kon niet onverfchillig omtrend calaïs zijn. Zij zuchtte; het rood haarer wangen verbleekte en haare fierheid veranderde in den zagten blik der liefde. Calaïs verraste haar in den tempel der liefde. De verwarring van het onfchuldig meisjen toonde hem den indruk, welk hij op het meisjen gemaakt had. Hij viel voor haare voeten neder; de Liefde, hem gunstig, lag hem de taal in den mond; euphrosine bezweek, jj voor