Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 34i > '

en waar van de loshangende punten met kleine kwastjens voorzien waren. Het hoofdhair is luchtig, met een band om 't hoofd geftrikt , en agterwaards met een ronde tuit gevlogten, (waar van in 't vervolg nader.)

Fig. 3. is eene kleding van dien tijd, in een franfchen fmaak, welke hier te lande niet veel fchijnt gedraagen

te z;jn het zelve is echter naar eene afbeelding van

dien tijd gedaan. Het hulfel is een plat zeshoekig kapjen van kamerijksdoek, met een punt van vooren, zoo als heden nog de klopjens draagen, aan dit kapjen of kallotteken is eene lange fluiër, mede, even als het kapjen , van kamerijksdoek , het welk ook wel van zijde was; de omliggende hembds-kraag en tabbaart is wijders vrij algemeen.

Fig. 4. heeft eene Bonnet met pluimen ■ heur

hair is gedeeltelijk in een wrong gevlogten, welke agter

om het hoofd gaat. Deze bonnetten van laken

of fluweel, met eenige fteevige ftoffe gevoerd, en met inkervingen,werden nagenoeg op dezelfde wijze door de

mannen gedraagen: Het fchijnt eenigfints de ama-

zoonen-dragt van dien tijd geweest te zijn, fomtijds waren dezelve veel kleinder , zonder infnijdingen, en ftonden dan of gehee^op zijde, of helden voorwaards

over. De dragt dezer bonnetten is zeer oud , en

zelfs lang voor den hoekfchen en kabeljaauwfthen twist -in zwang , ja , fchoon eenigfints in een anderen vorm,

reeds in de elfde eeuw bekend geweest. Op het

einde van de zestiende eeuw of 1500 , was deze dragt echter zeer flerk afgenoomen, fchoon men echter dezelve ook nog in plaaten van het begin der zeventiende eeuw of 1600 vindt. ■ ■ Haare verdere kleding is Y 3 eert

Sluiten