is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 74 >

de kaai der Newa is des zomers en winters zeer aangenaam en men kan zich niets romaneskers verbeelden.

Het groote of Newskifche Perspe&ief is de fchoonfte en langfte ftraat in Petersburg; zij is meer dan 2 Werjlen in eene regte lijn , 50 fchreden breed en ter weder zijden zijn ruimten voor voetgangers aangelegd, ter breettevoor 2 perfoonen, dezelve evenaart de Oxfort-flreet in London en St. Honoré in Parijs; buiten deze zijn de Mülion en Morskoi ook zeer fchoone ftraaten, fchoon niet van die aanmerkelijke lengte, Men kanwel niet zeggen, dat alle toegangen der ftad met poorten bezet zijn, dezelve is ook rondom open en men kan 'er vrij inkomen; echter zijn er op eenige hoofdwegen groote fteeneu portaalen gebouwd , om der uitgebreide ftad grenzen te geeven, ten einde zij niet nog grooter worde.

Het Keizerlijk Paleis heeft een goed aanzien en eene 2eer aangenaame ligging; de eene zijde is naar de Newa en vesting gericht; hetzelve is een vierkant, 3 verdiepingenhoog; de Fa/ode naar de Newa is met zeer veel zuilen-werk en architectuur verfierd en is meteen vlak Italiaansch dak voorzien het welk met 80 a po ftandbeelden pronkt. De Grootvorst en Grootvorfnn bewoonen mede dit paleis.

De Eremitage of uitmuntende beelden.gallerij is in de eene vleugel van het paleis. De verzaamling is zeeraanmerklijk en bevat veele groote Kabinetten , welke de Keizerin in Holland , Italiën en Duitschland gekocht heeft; ook eenige fchilderftukken van groote en buitenJandfche meesters in Petersburg vervaardigd : onder 3 voortreflijke (lukken in natuurlijke groote vindt men dus de tegenwoordige Keizerin, in mans gewaad of

Gar-