is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van mode en smaak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 7<> >

ferland, china, in Paris, in Peru, in de hel, en eindelijk in den hemel, werwaards de engelen den koning draagen. In de tusfchenbedrijven worden 'er Toradillas vertoond, welke zeer goed bevallen, en zeer wellustig zijn. lederen oogenblik ziet uien daar bij geftoolen, en met een bijzonder foort van wellust gegeeven kusjens. Over het algemeen zijn de Aftrices zeer bevallig; maar de A&eurs zwart, klein en onaangenaam, zoo dat zij, vooral wanneer zij huilen en lachen, fchnk verwekken. In de Parterre zit men, babbelt men, even als op ftraat

en fteelt men horologies. Het orchest is niet

zonder wedergaê, en de foufleur kan niet leezen.

Priesters , monniken en kloosterheeren gaan in den fchouwburg, en men ziet dikwijls in ééne loge te gelijk cocarden , munnikskappen , fiuiërs , bloote boezems , nimfen, panaches, ronde, platte en bebloemde hoeden bij één.

Hier neemt men geene costume in acht, en de Afteurs kleeden zich even als in huis. Dikwijls is Tancredo in een kamifool, Orosman in een reismantel, Zaïre in een nachtmuts , Bejazet in een zwart kleed , en een Titus paradeert met eene paruik.

'Er zijn weinige Actrices , en de mannen moeten de vrouwen-rollen fpeelen. Vaak verloopt 'er een uur , voor het gordijn opgaat, wijl de Duegna, welke voor koningin, kamerjuffer of minnares fpeelen zal, zich den baard nog niet heeft laaten fcheeren.

De fpaanfche treurfpelen zijn affchuwlijk, derzelver

ontknoping fchriklijk en woest. Afteurs en

Actrices , in het kort, alles alles fterft op het

tooneel.

Parterre en Loges zijn zeer losbandig en fluiten, of

alles