Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LAMBERT MEilSZ.

J?oen Spanje Nederland vertradt,

En geesfelde met ijzren roeden ,

Toen Neerland God om uitkomst badt,

Daar pest en krijg in Neêrland woedden,

Toen ipreidde deugd haar kragt ten toon, In een Westzaanfchen Boerenzoon.

Hem wij ik eeuwen na zijn dood, Mijn traanen en mijn Jaage toonen,

iEneas, door Virgijl vergood, Was 't voorbeeld der Romeinfche Zoonen.

In trouw wijkt hij iEneas niet,

Niet Maro's krijgsdreun volgt mijn lied.

/

P Reed*

VERTELLING.

Sluiten