is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van een groot tafereel of Bydragen tot de historie der Vereenigde Nederlandsche Provincien [...] zedert het jaar 1776.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorafspraak. lxx.xi*

kostbaar maakte , of dat hem deswegens nog geenerlei voorftel gedaan was , hy bezigde de eerfte acht maanden van den voornoemden Oorlog , om de zaaken , die 'er by ons omgingen , m hun waar oogpunt te befchouwen, en 'er over te oordeeien, zoo als zulks behoorde. Eenige trekken uit zvnc Courant in myn eerfte Deel aangevoerd draagen 'er be.wys van. Nu, wie zou ooit geloofd hebben, dat zulk een geldzugtig man eensklaps de onvertzaagtfte Verdediger van onze Anti - Patriotfche Cabaal wierd, zonder dat het toeneen enkelde ftuiver aan die Cabaal koste? De zaak gebeurde evenwel, en zie hier op welke wyze:

In't begin van 't Jaar 1781. gebruikte deeze Schurk, die in zyn leeven nooit eenigen fchroom had over de middelen, die hem geld konden verfchaffen, de list om aan den Secretaris des Hertogs van Brünswyk eenen Brief te fchryven, in welken hy met vermomden ftyl en hand voorgaf een Boekverkooper te zyn, die van een Hollandsen. Particulier, mits pasfeerende eene Obligatie van 400 Ducaaten , een zeer hevig Manufcript tegen den Hertog en andere eerwaardige Perfoonen , magtig geworden was , en waar uit hy gemeend had een groot voordeel te trekken, doch na zes bladen te hebben afgedrukt, hadden de hevigheid van het werk , en de wroegingen van zyn geweeten hem. aangefpoord, de onderneming te ****** ^ laa-