Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot Tafereel. 231

voor te draagen, en dezelve op alle mogelyke wyze appuyeerende , uit te werken , dat ten fpoedigften alle maatregelen van redres worden beraamt en in het werk geftelt. Onder ftond, 't welk doende , enz. "

(Was geteekent)

Van Vollenhoven van Hoogjïraten en Comp. — Van de Sonde, — Guilhemanfon en Rappard en Comp. -

Gilles Groeneveit. — P- T. vander Veur. A.

en F. en C. Dutilb. — Jan en D. Jongeneel. ~i Ifaac Calis qq. — Gerrit Grcenevelt, junior. F. en A. Dubbeldemuts, qq. (a).

De

(a) Toen dit Reque.t rugtbaar wierd, wierd het reeds verfpreide gerugt van geheim ordres, die men voorgaf dat aan de Oorlogfchepen v,n Zeeland en de Ma« gegeeven waren, om niet uit te loopen , weder levendig,.en dat strugt Wierd zo vermeerderd door-een Bnet op den 12. july, aan Boord van het Koopvaardyfchip Europa gcfchr-even, dat zeker iemand zich haasre om het zelve te vernietteen, door een Advertentie In etulyke Couranten te doen~plaatzen; dan het zy die zeker iemand zich aan het Publiek niet bekend had gemaakt, of dat hy met ha, doen blvkenwelk de Hooge Autoriteit was, waar medehy zien in zyn Advertentie wettigde, of het zf om eenige andere, dat gerugt won veld en hield ftand. - Hy (zeidc men by 'tleezm van die Advertentie) die zich bcv^ reS L gerugt upnte gaan, dat zo banend «-W TDireUieKjonzeZeemagt, en zo gejehikt lering van bet misvertrouwen en de klagten, «.Ik. «» *>.S| P 4

Sluiten