Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144 de Landman, Reoter.

Crespo. (lachende) Ja ! dat belaft ik u.

Ines. (half befchaamd) Om dat je het mij belaft.

Crk'spo. (lachende) Met al het gezag, dat ik heb.

Ines. (driftig^ ■ , Ach! mijn waarde Oom I Ik wil je niet boos ma, ,dMr luan- C«7 geeft hem de Beurs half lachende, en half te onvrede. Juan ziet haar teder aan, en omhelfthaar.)

Isabelle.

'Tis eenplaifier broêr! om zulke lellen te krijgen Maar wat is dat?

Crespo.

ó ! 'Tis mijn Heer de Griffier. Wat nieuws moet er zijn.

VIERDE TONEEL.

De vorigen, de Griffie.».

de Griffier, (met een ftijve houding.) Eere zij den Heer Pedro Crespo! en aan hem verzoek gedaan, om zig dezen nacht op het Stadhuis, te laten vinden ter verkiezing van een nieuwen Alcade op gewone wijze.

Crespo.

. Ik weet niet of ik er komen kan, maar de verkiezing zal daarom niet te min gefchieden, is 't niet waar?

de

Sluiten