is toegevoegd aan uw favorieten.

Robert Maxwell, of De offerdood, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 de O F F E R-D OOD,

maxwell.

Moeder! gy hebt een zoon!

araeelle.

Zoon! gy hebt eene moeder!

maxwell.

Arabelle! ik. verfta u - gy wi!t ^ offcr vemgtcn- * wilde uwe liefde afftaan; maar gv begeert myn leven...

arabelle.

Robert! gy zyt bank _ zeer kraDk _ ik ^ Diyn Harry roepen, die zal >t geen my niet gelukken mag, dien geest van zwaarmoedigheid van u vcrdryvcn - cn uw hart de zoete hoop weder doen aaniagchen. (Zy vertrekt fpoeaig?)

T-TFDE TOONEEL.. „ maxwell alleen.

fterven... woarlyk , fterven is ligter _ ik dank u, goede vrouw! gy hebt myn dood beilist... Keen in ^onbekend land zult gy my met volgen! daarvoor ,S0ÖS hlÜP,OOS myn borg... ha! welkeen'

-aaren fteen hebt gy van myn borst gebgt -l -1 -et naar de Oost-Indiën gaan-ik zalft™..

• «os vlug cn zacht verwarmt deeze nieuwe inval -yn bloed! het trekt my van myn hoofdfchedel tot aan myn voeten... ik was geheel verkleumd... myn W0«J ftol é... ArabeifcMcomt, bcvogti* mvn tong - een neeten druppel, en d,e gloed rolt als een **>* vuur door alle myne aderen... Ja, myn

dood