is toegevoegd aan uw favorieten.

De zaak der negerslaaven, en der inwooneren van Guinéa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1'- DE ZAAK DER NEGERSLA AVE!"

de Engelfchen, die hem, na hij zig had overgegeeven vermoordden; maar eerst zagen zij zig genoodzaakt zijnen Neger dood te flaan, die zig over zijnen meester uitftrekte, om de fteeken te ontvangen cie men op hem richtte.

Vrijheid is de vuurige en beftendige wensch van alle Negers, die kracht in zig gewaar worden: een Generaal in Nieuw Engeland, de Armee van den Generaal gates , kort voor de capitulatie van Saratoge, opzoekende, had een' Neger bij zig: „ Mees* ,, tervroeg hij, „ waarcm doet gij eene zo lange

,, reis?" ..om vrijheid en onaf bangelijkheid te

„ erlangenwas het antwoord „ ach! *" riep

de flaaf uit, ,, ach! waarom kan ik ook dus niet

„ fbrijden om de mijne te verdienen!" „ gij

„ zult beiden terftond hebben," zeide de Generaal,

vattende hem bij de hand ,, gij zijt zo vrij

„ als ik ben."

De flavernij is voor de Negers, opgevoed in Africa, een veel gruwzamer pijniging dan wij ons kunnen voorftellen: zij treuren niet alleen over hun eigen lijden, maar ook over dat dier voorwerpen hunner liefde, waarvan men hen gefcheurd heeft; want een Neger heeft het zelfde vaderlijk hart als een Europeaan: een arme flaaf, voor eenigen tijd uit Guinéa gebragt zijnde, geeft daar een fterk bewiis van: bij zijne komst in America werd hij diepdenkend , droefgeestig, befchouwde met aandoening zijns meesters kinderen, liefkoosde die onder het ftorten van v==;- :raar.c:: : men v::.a hem ae o::zaa.< z:;aer