Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN DER INWOONEREN VAN GUINEA. 231

geld moeten opneemen, (als zij zeiven niet rijk zijn,) loopt die intrest ook zeer hoog; indien zij des geen rei van goede jaaren hebben , dan kunnen zij niet lang ftaandeblijven : na deeze uitrekeningen moeten wij ons verwonderen, niet dat de Colonisten onmeetelijke lommen fchuldig zijn aan hunne hoofdftad , maar dat men durft voorgeeven, dat de vernietiging des flavenhandel? deeze fchulden zal vergrooten, dewijl die fchulden alleen ontftaan uit de jaarlijkfche aankooping der flaaven.

m. campbell , in zijn werk getijteld: „Coup d'mil „ politique; " zegt ons dat in 1770 de geheele uitvoering uit alle de Engelfche Coloniën , bedroeg eene fomme van 90,000,000 Liv. Fransch geld: ik weet niet hoe veele flaaven er dat jaar ingevoerd zijn; maar in 1768 trokken de Engelfchen alleen, uit Africa, 53,100 flaaven regen 1000 Liv. het ftuk : dit beloopt reeds vijf negende deelen der geheele uitvoering : het is waar dat de Engelfchen doorgaands de Spanjaarden en Franfchen voorzien , het welk de proportie vermindert; maar gefteld dat zij 25,000, verkocht hebben , dan blijft het overfchot nog het derde gedeelte.

Men heeft ook opgemerkt dat de meeste Negers die fterven vóór den tijd die de Natuur bepaald heeft , in Africa geboren zijn ; een nieuw bewijs dat de flavenhandel de Coloniën bederft, en daarom ook de producten die uitgevoerd worden, zo hoog jn prijs doet fteigen ; 't welk men zoude kunnen P 4

Sluiten