Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 )

Vervolgens worden de vrinden onthaald op een lekkere ketel betoverde loep, die door een lief keukenmeisje van het mannelyk gellacht met een menfchen fchinkel» in plaats van met een pollepel omgeroerd is, en ui de delicate ingrediënten van f-ikkedcli-n van Hangen en paddengehakt beftaat, by uitftek fmakelyk ! wel mag het u bekomen! voorts betovering tegen betovering, bezweering tegen bezweéring, een kompleete lykftatie met huilebalken en wat 'er by hoort, en eindelyk eene refurre&ie , die eene fchoone aanleiding geeft tot overdenking op het tegenwoordige paaschfeest. Wat dunkt u ? wie zou zyn geld beklagen ?

Rien de ft fot qui ne foit bon 4 quelque chofe,

B'JERGERS ROS KA MME «s!

Kyk . ik bfn maar en gemiene vrouw, maar ik ftae Éo goet op me ponteneur as ien aer; en al doen ik jen groenkelder, het is mit eeren , en dat kan niemant deeren, en ik win mit me kornenfehop, zal ik je zeggen ordenrelyk me ..rood, veur myu en me vyt lcnaapen van kinderen. Nou , zou je zegge nebje dan gierj man, wyfje- oin ie wcêuw? of zit je man in Engeland «van-en? Ja, buergers' was,het hutfte waar, dan wist ik nog dar ik ien braaf kaerel had, die wat veur zen vaderland gedaan had, maar nou heb ien fchoelje van ien vent, ien veriater van zen wyf en kinderen, die me de dooi zei andoen. as je hem niet iens helder roskamt, en dat is het waarom ik an je lui laat fehryven, verlta ie. (want zeivers kan ik niet lezen noch fchryven.) Maar ik motje de ftoric eerst reis van ftikkie tot beetje vertellen om je ien odUe van me miening te geeven. Jelui mot dan weeten as dat ik veur agt jaaren ge* I? 3 trouwo

Sluiten