Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GALORA van VENETIEN,

TREURSPEL.

EERSTE BEDRIJF.

[Jet tooneel verbeeldt een'' tuin, met een daar-aangr en zend kasteel.

EERSTE TOONEEL. agnese, galora, (beide met mantels om.)

A G.N ESC.

Verberg u in uw' mantel, en wees gerust!

' , galora.

Wanneer men ons ontdekte? Ik zou dei doods zijn!

a g n e s e.

Vuurde liefde, vreest niet voor iedere mogelijkheid. En, met waar, mijne dogter, gij bemint den Prints? galora, (zuchtend.)

Ach !

agnese.

Een zucht tot andwoord ? De duidelijkfte taal der

liefde !

galora.

Hij is zecker beminnenswaardig l Maar zijn ftand en de mijne! —

a ghese.

Stil meiden! Gij zult toch zijne gemalin worden. Liefde hervormt alles in gelijkheid.

Sluiten