is toegevoegd aan uw favorieten.

Komplimenten en wind, blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na KOMPL ÜIENTEN en WIND,

klarisse.

Hec is myn kleine (Teendog, die met de kat in het kabinet vecht. (Zy roept.) Amant! wilt gy (til zyn ?

karel.

De (teendog en de kat? (Stil.) Dnt mogt de duivel geloven! daar (leekt wat anders achter! (Het gerucht wordt ft erker.)

klarisse roept. Wilt gy rust houden ?

karel.

Zal mevrouw morgen op het bal gaan?

klarisse.

Zonder twyfel?

karel.

Mag ik zo vry zyn, mevrouw! my tot uw' geleider aan te bieden?

klarisse.

Het zou my ten hooglten aangenaam zyn... (IFeder gerucht.) Maar ik heb myn woord reeds aan den geheimraad Germain gegeven.

karel.

Dat fpyt my zeer. (Stil.) Die vervloekte windbuil moet my overal in den weg zyn! .. (Overluid.) Maar vergeef my, mevrouw! de kat en de (teendog beginnen

TIEN.