is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanmerkingen op het request der roomschgezinden [...] nopens den eigendom der geestelijke goederen en fondsen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eertijds erkende Reprefeir anten der Natie, ten aanzien van het gebruik en genot der Fondfen uit die Geestelijke Goederen , wettig en plechtig rriogt zijn. toegewezen, en tot vaste eindens verordend; daarvan op nieuws , en tot andere eindens te disponeren. Immers, daar 't nu bewezen.is, zoo ik mij vleie. dat de Natie eenmaal door hare Reprefentanten, federt het jaar 1572. en vervolgens, gedisponeerd heeft ten aanzien van 't gebruik en de Applicatie van die GG. goederen ten behoeve van de Euangelifche Gereformeerde Gemeentens, die, in masfa genomen, toen alleen de Natie uitmaakten; dat ook die Natie voor de Gereformeerde Religie tot aan 't j. 1648 als een Corps morale mede de wapenen voerde (offchoon onder haar vele anders denkenden, zoo Politiken als Godsdienftigen, en onder de laatften ook Roomfchen, Lutherfchen, Mennisten, Joden, als individuele perfoonen, geduld wierden); zoo laat ik nu aan elks oordeel over, of die Natie, met eerbied ge• fproken, wel vermag die dispo/itien, door 't veranderen van 'Reprefentanten, of door nieuwen vorm Van Reprefentatie, of anderszins, te veranderen, en die Euangelifche Gereformeerde Gemeentens of hunne Predikanten, dus doende, te verfleken van het recht of gebruik dier goederen, dewijl de Natie, als een Corps morale aangemerkt, aliijd de Natie blijft, en zij over dezelfde goederen, hun eind-oogmerk en gebruik, niet meermalen op verfchillende wijze,ten prejudicie van derdens, kan disponeren; en eene nieuwe Reprefentatie, bij de Staatsregeling ingefteld, wel nieuwe wijzigingen kan geven aan alles , waar over dat Corps Morale door zijne Eefturers

kas