Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerste Bedryf. ig

Amputatorius. (de buidel te» gen zyn'borsS drukkende.")

Ik zal wel zout. draagen, om zulk een, wolf iri

myn fchaapftal i uelaaten.

L £ R N A C \U

Aan dit gevaar /oudt gy u tog bloodftellen. Amputatorius.

Ei, ei: Myn hocrgeachtc hcer^

heeft, zo het fch/nt, geea geJÖ nodig.

L E R N A C ti>

Deze fom niet, ik kan deze!ven ten cerftenniet

gebruiken. Wanneer ik evenwei, om u

dienst te doen , met een zeker man over uw gcid (prak, zo dient gy uw interesfen minder te maaken, wint a iders liep ik gevaar, om van myn vriend uitgelachen, of met nadenkende oogen aangezien te worden.

A m 1' u t a t o r i u s.

Wel, —— , Hoe veel denkt gy dan, dat ik zou kunnen krygen ? ik word oud en ftomp, myn eene patiënt na den anderen , laat zig liever van onze jonge winderige baardelooze doktertjes de huid vol liegen, ja de verteerende jicht,

in bloed, aderen en beenderen indryven: ■

myne verdienden verminderen dus daaglyks, en ik zou niet gaarne op myn ouden dag ongelukkig zyn. Ba Lei-

Sluiten