Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 7

EERSTE WILDE.

Gylicden hebt onze canoes wel bezorgt? Zyn ze aan den voet van de rots wel vast gemaakt r

V R Y D A G.

Maar moeten wy nog verder gaan?

EERSTE WILDE.

Zo gy wilt, dat ftaat aan u.

VR YD AG.

Thans zult gylieden my dooden, doch ik vrees het kan morgen ulieder beurt wel eens werden.

EERSTE WILDE.

En ondertusfchen, zullen wy u tot het gebeente opceten.

VRYDAG.

Ja, ja, myn makkers zullen u wel wat anders zeggen, Toe fchielyk, laat ons gaan»

Muzyk.

VIERDE T O O N E E L.

ROBINSON, alleen.

IVFyn druiven zyn kostelyk! Ik weet niet dat ik in Europa ze ooit beter heb geproefd. De vogels bepikken dezelven wel eenigzints, doch dat zal ik hen wel beletten.

Muzyk; in '< terfchiet een marsch dtr wilden. Wat hoor ik ?

A 4 D'

Sluiten