is toegevoegd aan uw favorieten.

Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle [...] taalen van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

y6 Clavigo, Maria.

Laat my hem zien. Ik moet... (Zy wil op/taan,} O wee! Ik gevoel het. 't Is het uiterfte. Zuster! uit barmhartigheid den laatflen fchielyken doodiieek! ... Hy verraadt ons....

De Beaumarchais, opfpritigende. Ja, wel verraadt hy ons. (Zig voor het hoofd en op de borst flannde:) Myn ganfche ziel is zo dof, zo doodsch, als of een donderdag myne zintuigen verlamd had. Maria, Maria! gy zyt verraaden; en ik liaa nog hier! Waarheen ?... Wat... Ik zie niets, geen uitkomst, geen redding. (Hy werpt zig op een' /loei.)

ZEVENDE TOONEEL. . De voorigen, Gilbert. Sofia. Gilbert! raad, hulp! Wy zyn verloorem Gilbert.

Wyf!

Sofia.

Lees, lees. De gezant meldt aan onzen broeder, dat Clavigo hem lyfltraffelyk verklaagd heeft, als of hy onder een' valfchen naam in zyn huis was geïloo;pen, en hem in zyn bed met het piHooI in de hand gedwongen had om een eerroovende verklaaring te .ondertekenen. En, indien hy niet fchielyk uit het kcningryk vlugt, f.eept men hem in de gevangkenis,

vaar-