Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§4 CHEMISCHE EN PHYSISCHE

dergelijke wijze den verzoetten Azijngeest daartéftellen. Dit beproefde ik; het gelukte mij; enthans leg ik het fcheikundig publiek mijne onderzoekingen ter beproeving voor oogen.

Ik vermengde met vier oneen Alcohol Vini allengs, in zeer kleine hoeveelheden, drie oneen Acidum Vitrioli (engelsch), de fterkte hebbende als 1,817i,oco, tegen de fpecifique zwaarte des waters gerekend. Nu deed ik agt oneen Loodzuiker, QSaccharum Saturni) in een* kleinen glazen retort, en goot 'er het gedachte mengzel op. Ik plaatlte den retort in eene zandkapel, maar bragt opzettelijk liet zand niet hooger dan een' kleinen vinger hoog boven de in den retort zijnde masfa; luteerde 'er een kolf naauwkeurig aan, en gaf vuur, zoo zagt,' dat na verloop van één uur de retort naauwlijks begon warm te worden. Ik vermeerderde het vuur tot den graad der digereering, dien ik twee uuren lang onderhiel, en waarbij de masfa zich eenigszins aanving opteblaazen, even zoo als de fchuim van fterk getlagen zeepwater 'er boven ftaat.

Na deeze digestie van twee uuren, dacht ik het vuur tot zoo verre te moeten verfterken, dat de druppels in eene tusfehenfuimte van weinig minuten eikanderen volgden. Toen 'er drie oneen waren overgegaan, verwisfelde ik van ontvanger, en vond in denzelven een zeer aangenaam riekend, zoogenaamd Liquor anodynus negetabüis Westeniorfii (d). Deezen verzoetten Azijngeest dacht mij beter,

voor-

(i) Weitendorff, disputat. |. 10.

Sluiten