is toegevoegd aan uw favorieten.

Nationaale brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN, 75

uitdoen, of moest ze den zwakflen alleen verbinden ? moet by zich laaten mishandelen , vertrappen en verdrukken , en dit alles met geduld verdraagen, om dat het hun van zynen geloofsgenoot wordt aangedaan. Waar zyn Godsdienftige of Staatkundige voorfchriften , welke hun hier toe verbinden? Of heeft Ent geland, dat naar Goddelyke even weinig als naar Burgerlyke Wetten vraagt, in zyne beledigende en hemeltergende vertreeding van onze rechten niet genoegzaam getoond , dat het geenzins den Schoonen Godsdienst eerbiedigt, welke het voorgeeft te omhelzen. Hoedanig is de Godsdienst van het vrydenkend Albion, en hoedanig is dezelve doorgaans , welke by de Vorsten geloofd en beleefd wordt ? Men gebruikte dezelve dikwerf tot een ftaafkundig voorwendfel, maar nooit deed overeenkomst in Godsdienst het eene Volk befluiten , om ftraffeloos alles van het andere te verdraagen. Zelfs de Jooden , fchoon de eeniglten van die belydenis op aarde, hoe naauw ook verbonden, verdroegen het van elkander niet, maar. Israël deedt Juda en Judo. Israël geduurig den oorlog aan. Waarom zouden wy Vrankryk, daar het in min verlichte tyden, onze zyde gekoozen, en ons getrouwe dienden tegen Spanjen bewezen heeft, in een tyd, wanneer het bézig was om zyne eigen Proteftantfche onderdaanen om den Godsdienst te vervolgen : daar wy voorheen