Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE EGALE GELDSPECIËN^ 3 i

geëischt wordt, niet exteert. — Indien de zilvere Ducaat in gehalte en gewigt in Zeeland met de overige Provinciën gelyk ftaat niet alleen, maar ook tot seen hoogeren prys gangbaar is, zal de wisfelfchade voor de Ingezeetenen van Zeeland gewis niet grooter, maar veel eer minder wezen, 'dan die in de andere Provinciën: wel is waar , dat Zeeland altoos ongelyk meer by Holland ten agteren is, dan de overige Provinciën: om dat de meeste van haare buitenïandfche wisfels, zedert de'verhooging, in Holland, moeten betaald worden: (a) maar dit ontftaat uit eene ruimere negotie, waar op derzelver Ingezeetenen voordeel behaalen en dus daar van wel eene wisielproviüe aan die van Holland kunnen Betaalen, indien de fchadelyke disconto uit de muntfpecie voortvloeiende," maar mogt weggenomen worden.

Deeze voor de Commercieerende Ingezeetenen van Zeeland zoo zeer gewenschte verandering , zou Jhun

(f) Uit de ordonnantie van de Wisfélbank, artikel V. Mvfct dit men ten minften vóór de verhooging der RykLlaakie™,Zeeland algemeen «V buiten-laad* mtfëdè en betrokken vvterd,

Sluiten