is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de schadelykheid der wisselcours, en derzelver waare oorzaaken, in de provincie van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84" J. F. MULLER ANTWOORD

Ik heb hier boven gezegd, dat door de Verhooging der zilveren Ducaaten , de Commercie van Zeeland merkelyk is benadeeld, tot vermindering van welvaart voor Land en Ingezeetenen. Hier uit moet derhajven noodzaakelyk voortvloeijen, dat na de Reductie van dezelven de gelegenheid voor de Kooplieden zeer moet verbeteren, niet flegts om van het fchadelyk different der Wisfelcours op Holland ontheven te worden, en hunnen Koophandel weer te konnen uitbreiden, maar ook om door de Buitenlanders, gelyk voormaalen, direct betrokken te worden, zonder dat zy daar voor aan de Hollandfche Kooplieden eerst eene provifie voor de Acceptatie , van Wisfels ten hunnen laste, behoeven te betaalen.

Doch dit bepaalt zich alleen tot Wisfels, welke in Courant- of Casgeld getrokken worden: want de Buitenlanders kunnen de Bankpo^ten niet wel anders, dan direct op Amfteldam te trekken, in hun Geld rcguleeren, of in de Wisfels te bepaalen, dat dezelve aldaar betaalbaar zullen wezen. Daar en boven zou het voor een Trekker

bui-