Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 215 )

ben moeten brengen, voor dat de kin, van onder de fchaambeenderen gefchooven was , dan wijffel ik geenszins, of ieder des kundig, zal met mij inftemmen, dat het de eenige weg is, om eene verfchrikkelijke verfcaeuring te vermijden.

Ik kan in waarheid betuigen, dat ik mij beftendig aan deeze handelwijze gehouden, en nimmer reden gevonden heb, om 'er van af te wijken, of eenige andere te verkiezen- . i.

De bijkomende bloedflorting is veroorzaakt,

door het affcheiden van een gedeelte der pageboorte , dewelke vermoedelijk, om dat het kind zoo zeer geftrengcld was, is afgefcheurd geworden; en het welk, waarfchijnelijk, niet weinig tot de moeielijke verlosfing toegebragt, en mogelijk den dood van het kind veroorzaakt, heeft.

LXIII. Waarneeming,

Aangaande eene verlosfmg, waarin het. hoofd , met de fontanel voorkwam, het aangezigt naar de fchaambeenderen gekeerd was, en de vrouw een naauw bekken hadt. Den 10 Julij 178^- werd ik gehaald, een half uur van hier, bij eene vrouw, welke in arbeid was. Daar komende, verhaalde zn mij, dat zij meer dan vier uuren pijnen m de lenden en buik gevoeld had, welke met tus.

O 4 fchen-

Sluiten