is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der vroedkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorzaaktn van de Vrugt.

87

aan eikanderen vast gegroeit zyn, waarom men ook de andere Koek zoude losmaaken, en zo het volgende Kind doen fterven.

De allerzwaarfte verlosüng, die de meeste kundigheid vereischt word, gevonde in een verkeerde plaatzing van de Vrugt in de Lyfmoeder, waar van ik hier de voornaamfte zal opgeeven, nevens de behandeling welke de Vroedvrouw daar moet in 't werk (lellen.

Vooraf moet ik aanwyzen wat gedaan moet worde, als een Vrouw haar Kind ter wereld brengt op de gewoone wyze, met bet hoofd eerst, maar dan blyft zitten, met het hoofd alleen gebooren. Men mag in dit geval by het hoofd niet trekken, want dan zou men de hals van het Kind breeken, men mag het niet laaien zitten, want dan zal de mond van de Lyfmoeder om den hals van 't Kind zoo toetrekke dat het Kind gewurgt word: het Kind kan zig zelve met uitzetten der beenen niet verder voortdeuwe, om dat het dan met zyn voeten den bodem van de Lyfmoeder niet kan raaken, de Lyfmoeder kan zig dan zo plotfelyk en fchielyk niet toetrekken, om het overige Lighaam van de Vrugt uit te dryven; daarom moet de Vroedvrouw hier in een fchielyke verlosfing bezorgen , welke hier in beftaat : de Vroedvrouw moet haar hand met olie befmeert, en de nagels gekort inbrengen tusfchen den aars en 't Kind in F 4 ^