is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Frankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f3» waarneemingen op eene

yerwinnaar en de-vader van uw.-volk waart (*), gij, wiens naam uit den langen reeks uwer voorvaderen de eenigfle is, die in de hutten leeft (t), gij zijt het, wiens gedachtenis geen pronkvol Maufolaeum , noch vereeuwiging in metaal en marmer, nodig heeftl gij leeft in de harten uwer onderdaanen, wier edelfte gedeelte nogthands met recht aan U haaredankbaare traanen toewijdt, en uwen hemelfchen gfestbidt , om de befchermengel haares vaderlands te zijn. Zoo de zuivérfte vereering, zoo de vuurjgfte wenfchen wonderen konden doen, zeker, gij zoudt in de gedaante van eenen Engel tot uw volk nederdaalen, om het 'ten tweeden maale gelukkig te maaken !

Ik heb een jong en gevoelig Patriot gekend, die nooit, dan met een fneller kloppend hart en beevende lippen , van h e n r i k den goeden fprak, en wien dikwijls,geduurcndehetverhaalzijnerrampenwelfpreekende traanen langs de wangen rolden. De gefchiedenis van henriks geest en hart is het gebedenboek der natie; een'ieder van het volk kent zijne daaden en lotgevallen, kent hem als Vorst en als. mensch. Men vertelt eikanderen de anecdote», die de gefchiedenis ons van hem heeft nagelaaten, en men wordt niet moede eikanderen die te vertellen. Het enthufiasmt voor henrik den vierden grenst aan de vergoding. , '

Eens ging ik over de pont neuf. Gelijk bekend is, hebben op dezelve, tegen over het ftandbeeld, van

(•) Qui fut defesfujets & le vsinqueur & le fire. ^

Ct) f'ul *W t°Bt !efu*r' *'* sgr>H '* mim'ir''