Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rei ze door frankryk. 2$$°.

geerige grondbeginzelen met de eene of andere hartstocht in tweeftriji kwamen, dan moest de wijsje-, geene wijken.

Alles beijverde zich om ilrijd,. om zijne dankbaar-» heid aan deir dag te leggen, voltaire was mg niet in de örde der vrije-metfelaaren getreden; de loge des neuf Soeurs, het -middenpunt aller keunisfe en de vergaderplaats der voortreflijkfte geleerden en lieden van fmaak, boodt hem de aanneming.aan, en de oude man was ijdel genoeg, om dat aanbod niet van de hand te wijzen. De orde zegevierde; vrolijkheden volgden op vrolijkheden , en de poortaalen weergalmden van den lof van den nieu wlings ingewijden;

Au feulnom de Pillujlre frère Tout mapon triomphe au jourdhui; S"il repoit de nous la lumïere Le monde la repoit de lui.

Uit de Loge ging de grijsaard naar de tempels der vreugde. Hij bezocht de vermaardfté Courtifannes en wierdt door haar weder bezocht. Zijn vernuft fcheen weder jong te worden ; hij liep over van fchetmerijen en grappen, die, naauwlijks in de waereld gekomen, het Hof vermaakten, de ftad'in verrukking bragten, en de Tartuffes ergerden:

In de Académie des belles lettres ging hij niet, vermits zij meest uit aandagtigëh beftondt, en eenen zijner fterkften tegenpartijen, den Héér r/üi rciier, tot lid aangenomen hadt, maar de Académie des fciences bezocht hij. d'alembert en c onbor« sit hadden eene-bijzondere plichtpleging voor dit

be-

Sluiten