Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.544 AGTSTE GESPREK. "*

MIETJE.

Ik kan 't niet begrypen, dat joseph, die zo goedaardig van caraéter fchynt, na zyn verhooging, zyne broeders in den aanvang zo hard behandelde.

MOEDER.

Was joseph wraakgierig geweest, dan had hy de magt gehad om zyne broeders alles betaald te zetten, 't geen zy aan hem gedaan hadden ; maar neen , hy wilde flegts hen tot eenig nadenken brengen, en heeft hen vervolgens zeer vriendelyk behandeld, en hoe nedrig en minzaam was zyn gedrag. Hy fchaamde zich zynen ouden vader niet voor Koning Pharao, ja hy zorgde, dat zyn vader en deszelfs huisgezin in 't best van Egypte in Goozen woonden, en onderhielt dezelve met fpyze tot den mond der kleine kinderen toe. Wat moeten^ hier zulke kinderen, die liefdeloos omtrent hunne ouders en familie verkeeren, niet van fchaamte bloozen,

JAN,

Sluiten