Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE GESPREK. 151

den afgoctsdienst gewyd. Om deze en andere zonden kwamen de Midianiten en de AmaleUten, benevens de Kinderen van 't Ooften, dat zyn de Arabieren, en beroofden de Israëliërs van hun koorn en vee. Dit duurde zeven jaaren.

MIETJE.

Wie was hun uitredder?

VADER.

cidfon, was de vyfde Richter, een zoon van bovengemelden Joas. Aan dezen verfcheen een Engel Gods, toen hy bezig was met 't dorfchen van tarwe, en gebood hem , om Israël te Verlosfen 5 en den volgenden nacht verfcheen hem de Heer, die hem in last gaf om den altaar zyns vaders af te breeken, en 't bosch om te hakken. Dit deed hy; doch de zaak werd bekend, men ging tot joas, eneischte, dat zyn zoon zou fterven. Doch deze man had een vry goed verftand, en befchouwde door deze daad de magteloosheid van den God Baal, • en zeide: zondt gy vo&r den Baal twiften, indien K 4 H

Sluiten