is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus verrezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JANUS

VERREZEN,

1787. -

SUUM CUiqUE.

N\ 63. Maandag den 13 Juny.

BERICHTEN uit

*7

^Zevenhuizen, Mey en Juny. De toeloop van Nieuwsgierigen en Kunst kenners „aar den Nationaalen Schouwburg - bet zij dit door de invallende Tol rmsfen, of andere bijkomende omftandigheden is veroorzaakt geworden L m deze maanden buitenfpoorig groot geweest. — De marionettenbuubt hoe groot anders was te klein, om de telkens al meer en meer toevloeiende menigte te be 7nne!L',en C fhh00/zaal 'ot barstens toe vol gepropt, alleen met geabL^'' Zoo dat er verfcheiden gedwongen werden bij de ingangen van het gebouw póst

Sriniin T' ^ V geen «"^g'^^id was - noch om het eebouw in te dringen, noch om terugg* te keeren. c e

Veele verder dan hunn' neus kijkende lieden, zijn van gevoelen , dat dit bui tengewoon £edrang te wijten. is geweest aa dc„ (ZQQ J^.. ^^

L afge.