is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus verrezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 234 )

kiespijn, dadelijk zal komen op te houden; nmr dat zij zelfs, zoe zij het ge» bruik maar dagelijks continuseren, voor geheel bun leven van deze lastige plaag zullen bevrijd zijn: en zullen'alle kiezen en tanden, al zaten zij ook nog zoo vast, uit den mond konen te valirn, en de pijn voor altijd ophouden. — Is in commisfte te bekomen bij Pietsr Financier, in de dubbele dwarsftraat voorbij de beursfteeg in babel.

Gecombineerde deenschb en rsuissiscHE fpeculatie-effenen (eertijds mi' diatle■ effecten genoemd) eenigzins gedaald en beneden het Cap'taal. Worden fterk opgekocht in den Obligatiehoek op de beurs te hamburg. —

Meest door vreemdelingen, welke met de geheime couriers, die hier beftendig af en aankomen, voor een priisjen achterop meêrijën, en, half op den koop tos, over en weêr rijzen op de Misfen.

Aandeelen in den Zwendelhandel, van de nieuwlings aangelegde landerijëa, In de Maan, onder de Directie van de broeders vredenhoeven, baanderheeren van kloppenburg tot den muilpeer, 55 i 55*. Deze effecten beloven v/el — dcch geven geen Intresfen , en zal van dezelve, als alles wel afloopt — in den jaare 1897 — ^e eerfte uitkeering gedaan worden.

Ten laste van «artholomhvs bazelmanen christoijpei. ja maar, verr5 beneden het Capitaal, uit hoofde der particuliere Negotiatièn der mede gefottr» resjcerden.

Deae Nommers worden alle Maandagen vervolgd, en uitgegeven te VtrecM bij de Wed. Terveen en Zoon; 's Hage van Cleef en Leeuweftyn; Leyden Honkoop en Onneklnk; Amfterdam Holtrop, J. W. Smit, ten Brink, Kuyper en van VlietHaarlem Beets en Loosjes; Rotterdam D. Vis, v. d. Dries, en Pels; Alkmaar Hand, en verder in de overige Provintien, i twee Stuivers.

PRIJZEN der EFFECTEN.