is toegevoegd aan je favorieten.

Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den Overwaard [...] tot den jare 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAK DEK OVERWAARD, 32p

de voorfz. Avelingen, en dat alles op de verbeurte van zodanige pcene en beften, als van ouds gebruykelyk is, dewelke de gebreekige Dorpen zullen verbeuren, het welk met de aenftaende Waterfchouw die gedreven zal worden in de maend July anno 1703 aenftaende, mede wel fcherpelyk befchouwt zal worden, en zal hier van Copie aen de refp. Dorpen en Geregtens, onder den Overwaerd rcfortee. rende, tot haren koften gegeven worden , om te dienen tot haer narigtinge, en op dac dezelve geen Ignorantie" en komen te pretendeeren. Aldus gedaen en gerefolveert ten Dage, Maende, Jaere en plaetfe voorn., en by ons onderteekent (was geteekent) C. de Boodt Vryheer van Giesfenburg, Johannis Schilthouwer, P. Everwyn, Fred. Statius van Dalen, J. Groocvelt, J. A. Schut, Criftiaen Frederik van Dalen, H. Veer van Loo, (onder flont) In kennisfe van My als Secretaris (wasgeteekent) R.Coxius.

W 5 For-