is toegevoegd aan je favorieten.

Mengeldichten, bij bijzondere gelegenheden uitgesproken in het genootschap: Kunst wordt door arbeid verkreegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AEN DEN HEER

DIRK ERKELENS,

BIJ GELEGENHEID DAT ZIJN WELED. DICHTSTUK OP DEN REGTSCIIAEPEN BURGERVADER MET DEN ZILT EREN EERPENNING BEKROOND /VER D.

In de Jaerlijkfche Vergadering 1784.

C3ffchoon de zilvren glans zwicht voor den gouden gloed,

Gij boogt toch op een roem, die andren zwichten doet,

Lofwaerdig Dichter des rechtfchapen Burgervaders!

De zangberg juieht van vreugd, en wenscht u, blij te moe,

Bij deezen zilvren kroon een gouden eermunttoe:

Dat gloorend puikmetael groeit in die weeiige aders.

A, van ASSENDELFT,

AEN