is toegevoegd aan je favorieten.

Mengeldichten, bij bijzondere gelegenheden uitgesproken in het genootschap: Kunst wordt door arbeid verkreegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij juichen met verheugde klanken:

,, Gij wint, uw Mededinger zwicht'l; D.-e Poëzij zal u bedanken Voor uw geletterd onderricht: Hoe klinkt de ivoiren lier op fiksgefpannen fnacren, Daer gij de maet beftiert van haer Beöefenaeren!

Gij zult geleerde Pindarusten

En Flakken fcheppen door uw kunst, Die uwe gouden bladen kusfen, En u bedanken voor uw gunst: Deeze achtbre Maetfchappij zal u met eerbied noemen, Zoo lang ze vruchten van vernuft en geest zal roemen.

A. van ASSENDELFT.

AEN