is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche chronyk; of Jaarboek van Holland; Zeeland; en Friesland [...] tot [...] MCCCCIV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<52 VADERLANDSCHE Ao. heid, om de buitengorfen , voor Stavenisfe1397- gelegen, geheten Kempshof ftede, te bedyken met vryftelling van heirvaard en fchot, ge! dewekenduurende de eerfte zeven jaren, dat het land gendety- k00rn Z0Llde gedragen hebben; en met maet de nog van Schout en Schepenen in dat land te zetvermeer- ten, om het te bellieren volgens den rechte worden. X™ Zeelatld'> welke Schepenen, metgoedvinden van Heer Jan , boeten zouden mogen vastftellen tot tien zwarte tournoifentoQ,wax van de Hertog twee, en Heer Jan één deel zouden trekken (p); gelyk ook nog vervolgens Hertog Willem , op den 27 van Wynmaand van den jare 1407 , het hooge en laageGerecht van deze Ambachtsheerlykheid aan Heer Jan afftond (?) , om zyne getrouwe Hertog dienften. Hertog Albrecht , dit vuur in zvn te7Êoe begl" wlIlcndefmooren, zond Graaf Willem veflein mn„ Oostervant , met eenige benden, om Loebelege- vejtein te belegeren: Die van binnen weerden ren, zich manlyk , van half Vasten tot op Paaschavond , wanneer zy, om dat de tooren van 1 £e? Voorburg om ver gefchoten, en een groot kfzkh ?ukmuurs nedergevallen was, zichopgenaeindelyk de overgaven, waar door de drie zoons van op gena-Bruynftein van Herwinen in handen van den de over- Hertog vielen. Hier zien wy weder een geeft, ftaaltje van de woeste dolheid dier tyden ,• dat een eenig Ridder, om gene rekening te doen

aan

(P) Ms. getrokken uit het Perkamente Register, Hertog Albrecht 1401 — 1404. in Henegouwen Cas'E p 6%. verfa; berustende onder den Heere Griffier vIts Alphun.

(?) Mieris Cbarterb, IV. D. p. 38.