Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHRONYK. m Hoofdfl. 435 Heer Jan van Arkel in het bezit der zelve te Aó; zullen befchermen (*). I^99;.En on den volgenden dag beloofde hy aan Belooft den zeiven, vier of vyf honder d gewapende hem gemans te zenden, om hem te helpen een huis en veft te timmeren by de fluis te Ameide, fchapt0m wanneer en zo lange hy de zeiven zoude no- een vest rgheb"en: ookda't h/zich van alle de ingezetenen zoude doen hulden, daar na hen van^J den eed ontfiaan, en hen dan Heer Jan van andere Arkel doen hulden, en ontfangen tot hunnen dingen Heer: en eindelyk, dat hy, noch zyne er-meer. ven met den Heer en Vrouw van Vianen en hunne erven, niet zouden verzoenen, oi de zeiven in het land toelaten, tenzy dezen eerst aan Heer Jan en zyne erven fchriftlyke belofte hadden gegeven i dat zy hem in het bezit der Heerlykheid Ameide ten eeuwigen

daee niet zullen ontrusten CO-

Dewvl 'er gefchil ontftaan was tusfehen Uitlegdie vïï OoJgo en Westergo met den Her-^Stog over den zin van één punt m het ver- dingen drag waarmede zy zich na den 25ltendag in van den Hooimaand des voorleden jaars aan hem on-Zoenderworpen hadden, te weten over het der-bnefvan de: Item fofall elc man, die in den lande geje- AlbncU ten is vry blyven m zynen goede fitten, daer met de by redt toe beeft, onbefcat, ten ware fg»*^

tergo en

f „ , r ■! tester-

flT> Ms getrokken uit het Perkamente Register Libr. v %o—i40t. Cas E. p. 330 verfa; berustende on-* derden Heere Griffier van Alpiien. - :

i) Ms. uit hét zelfde Register, p.~& \ berultendé ender dien zelfden Heere.

Ee 2

Sluiten