is toegevoegd aan uw favorieten.

De staatsman. Of onpartydige redeneringen over de merkwaardigste gebeurtenissen van onzen tyd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 97 )

alle kinderen een jaar oud waren , op wie de lyfrenten geconftitueerd wierden. Of fchoon men daar toe doorgaans jonge kinderen neemt, is het nogthans zeeker, dat veelen de lyfrenten zetten of op hun eigen leeven, of op perfoonen reeds de kindfehe jaaren ontwasfen. Oude lieden zelfs neemen lyfrenten op hun eigen lyf, ten einde een ruimer beflaan te hebben. Hoe ouder nu de perfonen zyn, hoe fchielyker de betaalinge der lyfrente ophoudt, en altyd een zeeker getal bejaarde deelnemeren onder de geconflitueerdien zich bevindende, wordt 'er ook noodwendig zoo lang en zoo veel niet betaald, als indien het alle kinderen van een jaar oud waren.

Indien men deeze beide artikels eens nauwkeurig berekende en in defelcatie bragt, zou men mooglyk bevinden , dat 'er wel een vyfde ja vierde minder betaald wordt aan lyfrenten , als de gefielde fomme van 1,716,000 Guldens.

Niets kan onzes bedunkens dierhalven een Minister der Finantie weerhouden, altyd de te doene Geldleeningen in lyfrenten te Conflitueeren , by voorkeuze van losrenten, dan alleen twee reedenen.

Vooreerst, de moeilykheid om een fonds te vinden, waar uit de lyfrenten te betaalen; want by voorbeeld, het valt gemaklyker een inkomen te vinden waar uit 2,840,000 kunnen betaald worden, voor d'intresfen van 70 Milioenen tegen 4 per Cento, dan wel waar uit men 7 Milioenen G 3 kan