Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2a en 23 Mai 1795.

papieren hadde overgenoomen en doen plaatzen: Is voor zijne genomene moeite en gedaan rapport bedankt.

Saturdag den 23 Mai 1795.,

Op het geproponeerde door de Ordinaris Gedeputeerden ter Vergaderinge gedaan, dat door het tweede Battaillon van Weideren , en door een Compagnie Artilleristen, beide op de repartitie deezes Quartiers geadfigneerd, op het ernftigfte om betaalinge was verzogt, tot voorkooming van eene volflage muiterije van het gemelde Corps; en tellens gelet zijnde, dat het Quartier zich buiten ftaat bevind, om oogenblikkelijk eenig furnisfement van penningen te doen, is goedgevonden Hun Hoog Mogende deezen gedelabregrden toeftand voor te dragen, en te verzoeken, dat, door het voorfchieten van eenige penningen, den uiterften nood, waar toe die ter deezer repartitie ftaande Militairen gebragtzijn, moge werden voorgekoomen, bij de volgende Misfive:

Vrijheid, Gelijkheid, Broederfchap.

Hoog

Sluiten