Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaarmarkten of Kcrmisfen. 21

die beide woorden in één gefmolten zullen hebben: waar uit dan eerst Fortraani, en door de genen, die in't Latijn fchreven Fortrana; en bij verdere affchrijvingen, de Lombardifche N. voor ene Latijniche P. aanziende, Fortrapa zal gekomen zijn: van dusdanige verkeerde affchrijvingen ontmoet men elders meer voorbeelden; in Friesland is toch in dier voegen het Boer diep, anders Burdipe, door zommige Affchrijvers veranderd in Burdine: ook hebben zij op die wijze de namen van verfcheide Romeinfche Marktplaatfen, die, buiten den gemeenen naam van Forurn, ook dien van hunne Stichters voerden , in éën getrokken, en tefamen gefmolten : dus heeft Forii, ene wel bebouwde Stad van Italien, aan de rivier Ronco, in Romandiola, tot den zo genaamden Kerkdijken Staat behorende, het overblijffel van haren ouden naam, Forum Livii, behouden. Het Forum Casfii ontdekt men in Forcasfi. Het oude Forum Cellae blijft in Forcelle overig. Forlim popoli bewaart haren vorigen naam, het Forum populi. En Friouli, Frioul, en Friaul zijn famenfineltingen van het Forum Julii. Op dezelfde wijze hebben onze Voorouders niet onwaarfchijnlijk het Forum Adriani, bij verkortinge , het Foor genoemd : en, naar dien daar bij een Romeinfche Burg gelegen was, zullen zij, waarfchijnlijk, gezegd hebben, dat die Burg te Foor was, dat is, in de nabijheid van het Forum, waar uit vervolgens, met den tijd, denaam van Foorburg , en bij verdere, verbastering, Voorburg za! gekomen zijn. Deze openbare handclplaaifln, B 3 . ■ ff

Sluiten