Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«34 Verhandeling over de Zeeuwfche

ten Keizerlyken Troon verheven. Deze Opper." Rijks-Vorst aan wien deGraaffchappeirvan Holland en Zeeland, als Erflijke Rijks-Lee* nen, Leenroerig warep; fchonk dezelve aan jan van Avenn.es, Graaf van Henegouwen; mitsgaders aan Herman, Graaf van Hennenberg aan deszelfe Gemalinne Mareareet, en aa»ƒ ^kunnenZoon, ingevalle Graaf Flo-

TlS rrï-ïr > Zoon van den Overleden Ko» ning Willem, zonder wettigen Erfgenaam „ of Erfgenamen,kwam te overlijden, welke Giftbrieven op den ï3. van Louwmaand i276\ te Neurenberg gegeven, ons door de Oudheid - Verzamelaars Mariene en Durand(c) zijn medegedeeld. QmfFtoti de Vijfde, vervolgens , door de. moordadige handen van lamen verbonde misnoegde Édelen uit Holland en Zeeland, ongelukkig gekeuveld zijnde, het, m den Perfoon van zijnen Zoon, litaatjan den Eerüen, enen wettigen Erfgenaam van zijne Staaten achter; doch de&ze itierfden ior van,Slachtmaand 1290, te Hier -lem, m den bloei van zijn leven, zonder Kim deren naar te laten 5 waarop de Graaf van

Hene*

nen, niet alleen in aile de Staaten en Vorftendom-

men van het zo magtlge Obsteriri/kfche Hüis; maar ook als Reizer van het Duitfche Rijk, onder den naam van Leopold den Tweeden, op den 1 Oclober 1790, opgivolgd.

(O Thefauri Anecdotorum, Tom. r. Fol. n« & 1154 & F. v. Mieris, Groot Cbartetb Deel r fol. 38r, men zie ook over deze dubbele giften f

V M-JffT^ T;lfr- d£r A,Sem" Gefchied. der Vereen. NedeH. D, 1. pag. 330 & 331.

Sluiten